Grenar - Disciplines

Tack till alla ryttare och domare, till publiken och funktionärerna och till sponsorerna som alla har gjort årets event till en framgång.

 

Thankyou to all involved to make the NASC 2016 a success!

Copyright © All Rights Reserved.

Classic

Classic Pleasure

Dressyr - Dressage

Hoppning - Show Jumping

Körning - Harness Driving

Working Equitation

Western

Western Horsemanship

Western Pleasure

Ranch Pleasure

Western Riding

Trail

Ranch Trail

Reining

Versatile Horse

Timed Events

Barrel Racing

Pole Bending

Speed

Cross Country

Övriga klasser - Other Classes

Damsadel – Ladies Sidesaddle

Native Costume

Utställning - Halter

SPORTCUPEN 2018

13-15 juli

Näsbyholm Strängnäs

 

Snart dags för årets Sportcup!

 

För att förenkla för både arrangörer och er slås hemsidan sasc.se ihop med ahis.se

Denna sida kommer därför inte uppdateras utan all information kommer ni hitta på www.ahis.se

 

Och redan nu kan ni hitta propositionen för 2018 års Sportcup publicerad!

Varmt välkomna

Classic Pleasure

General:

1. Competitors enter the ring in counterclockwise direction, at the normal trot.

2. Light contact must be maintained with all reins at all gaits. A judge may not request that gaits be performed only on the snaffle or curb.

3. Judges are required to consider the performance at each gait equally in adjudicating this class.

4. Equipment as is suitable for dressage classes.

Qualifying Gaits Master (Novice level only 1,2 and4):

It is imperative that the horse give the distinct appearance of being a pleasure to ride and display a pleasurable attitude. To this end, all gaits must be performed with willingness and obvious ease, cadence, balance and smoothness.

1. Walk, a four-beat gait: Brisk, true and flat-footed with good reach.

2. Normal trot, a two-beat gait: To be performed at medium speed with moderate collection. The normal trot must be mannerly, cadenced, balanced and free-moving. No posting.

3. Strong trot, a two-beat gait: This trot is faster and stronger than the normal trot. It is performed with a lengthened stride, powerful and reaching, at a rate of speed which may vary between horses since each horse should attain his own strong trot in harmony with his own maximum natural stride. The horse must not be strung out behind. He should show moderate collection without exaggeratedly high action in front. He must present a willing attitude while maintaining form. The strong trot must be mannerly, cadenced, balanced and free-moving. No posting.

4. Canter, a three-beat gait: Smooth, unhurried, with moderate collection, correct and straight on both leads.

5. Hand Gallop: The hand gallop is performed with long, free, ground covering stride under control. The amount of ground covered may vary between horses due to the difference in natural length of stride. The hand gallop is not a fast collected canter but a true lengthening of stride, correct and straight on both leads. Extreme speed to be penalized. There shall be a distinct difference between canter and the hand gallop.

 

Dressyr - Dressage

Dressyrprogrammen från Lätt C till Grand Prix och Grand Prix Special är dressyrens obligatoriska programDressyr är en ridsportsgren med det huvudsakliga syftet att göra hästen användbar och angenäm att rida och att främja samspelet mellan ryttare och häst. Den nuvarande ridsportens dressyrridning är en klassisk ridning som har sin grund i militärens krav på praktisk ridning från 1800-talet fram till militärens "avhästning" under mitten av 1900-talet.

Vid dressyrtävling och även vid träning skall hästen ridas enligt Tävlingsreglementet (TR); "Halsens och nackens resning skall anpassas efter hästens utbildningsståndpunkt och så att huvudet närmar sig lodplanet med nosen något framför lodlinjen genom ögat." Detta är en förutsättning för att få hästen "på tygeln". Kännetecken för samling, förutom nosens placering är att nacken alltid är halsens högsta punkt, att bröstryggen höjs, att länden är välvd samt att bakbenen placeras längre fram inunder hästen. Ju längre in under hästen bakbenen placeras, desto mer samlad är hästen och ju mer samlad hästen är desto mer vikt placerar den på bakpartiet. Hästen ser därmed ut att ha sänkt bakpartiet och höjt frampartiet.

 

Hoppning - Show Jumping

Du kan tävla i banhoppning i klasser från (0,70) till 1,60 meter.

Banbyggaren kan sen inom de tillåtna maxgränserna för höjd och längd variera banans tekniska svårighetsgrad beroende vilken svårighetsgrad tävlingen har. Vid till exempel regional med kanske flera debuterande ekipage bör banan vara lättare, eller nationell då det i stället kan krävas mer av de startande.

Genom att variera hur hindren står i förhållande till varandra längs banan, på vilket avstånd och hur olika hindertyper kombineras, kan banans svårighetsgrad höjas eller sänkas, utan att hinderhöjder eller längd på hindren förändras.

Rättuppstående hinder är enkla plank eller vanliga bommar. Dit räknas också murar. Oxern och trippelbarren är så kallade längdhinder, med bommar både i hindrets fram- och bakkant. Här krävs att hästen sträcker på sig - länger sig - för att hoppa felfritt över.

Bedömningar

A Innebär att ryttare med lika antal felpoäng

förklaras likaplacerade.

Clear Round Rids som bedömning A.

A:0 Ryttare med lika antal fel skiljs åt genom tiden i

grundomgången.

A:1a Ryttare med lika minsta antal fel rider omhoppning efter att samtliga startat i grundomgången, tiden skiljer lika placerade i omhoppningen.

A:1b Ryttare med lika minsta antal fel efter första omhoppningen går vidare till en andra omhoppning.

Hoppning i två faser De ekipage som är utan felpoäng i första fasen fortsätter direkt på andra fasen. Bedömningen i fas 1 kan vara A eller A:0. Bedömningen i fas 2 kan vara A, A:0 eller C.

 

Körning - Harness Driving

I körning tävlar man med häst eller ponny i fyrspann, par och enbet. Körningen har, liksom fälttävlan, tre delprov - dressyr, maraton och precision.

I dressyren körs ett givet program i gångarterna skritt och trav, för enbet även i galopp. I dressyrprovet ser domaren även till hästarnas och vagnens skick och till kuskens och medhjälparnas klädsel med mera, det ska vara snyggt och propert och utrustningen ska blänka.

Maratonprovet påminner om fälttävlans uthållighetsprov. Ekipagen forcerar hindren genom de portar som angetts. Tidtagningen startar när ekipaget går in i hindret och stoppas när ekipaget kört ut genom portarna. Delprovet maraton ingår ej i de klasser som erbjuds på NASC 2014.

Det avslutande precisionsprovet körs längs en given bana mellan koner med en vätskefyllda plastbollar på toppen. Banan körs på tid och ingen boll får trilla ner.

 

Working Equitation

I Working Equitation har du dressyrtest, en bana att rida på poäng och en bana att rida på tid. Samspelet mellan häst och ryttare sätts i fokus.

De tre olika momenten som ingår är:

1. Dressyrtest

2. Tekniktest

3. Speed

Dressyrtestet rids på en 20x40 dressyrbana. I lätt och medelsvår klass rider man efter ett fast dressyrprogram. I svår klass rider man en kür. I lätt och medelsvår klass ingår trav. Men i svår klass endast galopp. Hästen ska gå på tygeln och det är samma princip som i vanlig dressyr men med mer action.

Den andra momentet i working equitation är teknikmomentet. Filosofin med denna disciplin är arbetet på fält och gårdar. Man ska öppna grindar, rida över broar, göra små hopp rida volter och utföra olika uppgifter samt rygga ut ur en trång passage.

De hinder som kan ingå är: Tunna / 2 Tunnor, Tre tunnor, Träbro, Enkelslalom, Parallell-slalom, Fålla, Hoppning, Grind, Flytta mugg, Klocka i korridor, Bord, Ryggning i mönster, Sidvärts över bom, Lans ur tunna, Lans i tunna, Ring, Dike och Bank. Läs mer om hur de skall genomföras på: http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_9136/ImageVaultHandler.aspx.

Poäng sätts för ryttarens förmåga att kontrollera hästens vägar och gångarter samt samspelet och förtroendet mellan häst och ryttare.

Sista momentet är speed – ett farttest. Här rids en bana på enbart tid, precis som i en omhoppning. För att snabbt kunna komma runt banan gäller det att ha en smidig och lydig häst.

 

Western

Här skall ekipaget visa kunskaperna i de olika diciplinerna och gångarterna. Allt från att hantera hästen på tänkta hinder som finns i naturen, till att visa upp hästens mångsidighet. I vissa grenar bedömer man ryttarens förmåga att på precist sätt, hantera så att hästen utför ett i förväg bestämt mönster. I andra grenar bedöms hästens prestation, skick och exteriör.

Western Horsemanship

I Western Horsemanship skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår.

Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för sk railwork på samma sätt som i Western Pleasure.

Ryttaren skall ha endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun och en häst som går i rätt form och utför momenten med precision och exakthet får bättre poäng om ryttaren rider med helt lösa tyglar.

Bedömning

Domaren lägger här, i motsats till i Western Pleasure, 80% av bedömningen på ryttaren och dennes sits och hållning. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms. Railworken är endast till för att särskilja likaplacerade ekipage.

På NASC finns Western Horsemanship-klasserna 112, 122, 132 vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna D, C och B, där D är den lättaste och B den svåraste.

Western Pleasure

Hästens gångarter och form I Western Pleasure rider alla deltagare inne på banan samtidigt. Man rider längs fyrkantsspåret i de olika gångarterna. Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna diciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.

Hästen skall gå i en form där halsen är nära nog rak och med huvudet framför lodplanet. Går hästen med öronen under manken i fler än fem steg i följd skall ekipaget diskvaliceras.

Hästens huvud skall hållas still och med endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Det är vanligt i Pleasure att ryttaren rider med löst hängande tyglar. Man skall få intrycket att hästen är ett nöje (a pleasure) att rida.

Bedömning

I Western Pleasure klasser med upp till trettiotalet ryttare är det naturligtvis oerhört svårt för domaren att rangordna ekipagen, framförallt de i mellanskiktet. Domaren har ofta bestämt vinnaren på ett tidigt stadium i klassen och ägnar resterande del av tiden till att separera de övriga.

På NASC finns Western Pleasure-klasserna 113, 123, 133 vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna D, C och B, där D är den lättaste och B den svåraste.

Ranch Pleasure

Syftet med en Ranch Horse Pleasure-häst bör återspegla en cowboys arbetshästs mångsidighet, attityd, och rörelser.

Hästens prestation ska simulera en ridning utanför en arena och den av en fungerande ranchhäst. Denna klass ska visa hästens förmåga att arbeta i en framåt arbetshastighet men under ryttarens kontroll. Lätt kontakt bör belönas och hästen behöver inte att visas med tyglarna helt hängande. Domaren bedömer primärt hästens helhet, vad gäller uppförande och lyhördhet, när den utför övningarna, samt dess rörelsekvalitet.

På NASC finns Western Pleasure-klasserna 127, 127AB, 137 och137 AB, vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna C och B, där C är den lättaste och B den svåraste.

Western Riding

Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temperament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser. Premieras skall med betoning läggas på mjukhet, taktmässighet ( genomföra mönstret med bibehållen takt ) och hästens förmåga att byta galopp, exakt och lätt, med rena byten ( med bak- och framben samtidigt ), mitt emellan två markeringar.

På NASC finns Western Riding-klasserna 115, 125, 135 vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna D, C och B, där D är den lättaste och B den svåraste.

Trail

I trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar.

Olika typer av obligatoriska hinder som ingår är: Grind, bommar och ryggningshinder. Andra hinder som ofta förekommer är träbro, vändning i fyrkant bestående av bommar etc. Vid passage genom grind kan ryttaren passera endera med hästens framdel först, eller rygga genom hindret. Ryttaren får inte vid något tillfälle tappa kontrollen över grinden utan att få poängavdrag.

Vid ridning över minst fyra bommar kan dessa ligga på ett rakt spår, på ett böjt spår, i sick sack eller upplyfta. Det skall vara samma avstånd mellan bommarna och detta mäts från den punkt där hästen skall passera.

Ryggning genom hinder sker vanligtvis genom att bommar läggs ut på marken i L-mönster, V mönster eller liknande. Hästen får inte slå i bommarna vid något tillfälle.

Utförande

Hästen skall passera hindren i kontrollerad form och hastighet. Den skall dessutom titta på det hinder den passerar, se var den sätter ned hovarna och utföra samtliga momenten med lätthet och grace. I Trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket. Minsta olydnad kan lätt leda till straffpoäng.

På NASC finns Trail-klasserna 111, 121,135 vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna D, C och B, där D är den lättaste och B den svåraste.

Ranch Trail

RanchTrail-klassen består av en bana med minst sex hinder och är utformad för att visa en hästs förmåga och vilja att genomföra flera uppgifter som kan ställas på honom under en vanlig dag av rancharbete. Närhelst möjligt, uppmuntras realistiska och naturliga hinder. Dessutom är det positivt om banan kan byggas utanför ridbanan och på så sätt använda den naturliga terrängen. Hästen kommer att bedömas i tre gångarter - skritt, trav och galopp - mellan de sex hinder som fastställes av domaren.

På NASC finns Ranch Trail-klasserna 128, 138 vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna C och B..

Reining

Westernridningens kanske mest spektakulära gren. Deltagarna skall rida ett angivet mönster, och kunna ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida, skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart.

På NASC finns Reining-klasserna 114, 124, 134 vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna D, C och B, där D är den lättaste och B den svåraste.

Versatile Horse

Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp.

Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding.

I Versatile Horse, eller Super Horse som grenen kallas i USA, skall ryttaren gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder, fatta vänster galopp och sedan göra byten mellan uppställda koner längs långsidan. Därefter ökad trav över diagonalen. Efter detta skall ryttaren utföra en del Reiningmoment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och avslutar med att rygga minst 10 steg.

På NASC finns Versatile Horse-klasserna 126, 136 vilket innebär att grenen erbjuds på nivåerna C och B.

 

Timed Events

Barrel Racing

En spännande kamp mot klockan där ekipagen rider en bana som består av tre tunnor uppställda i ett triangulärt klöverbladsmönster. Ryttaren väljer att runda antingen höger eller vänster fat först, rusar till det motsatta fatet, fullbordar mönstretgenom att runda den tredje tunnan och rider så snabbt som möjligt ner till mitten av de tre tunnorna där målet är. Att välta en tunna ger ett straff på fem sekunder.

 

Polebending

a) Each contestant will begin from a running start, and time shall begin and end as the horse's nose crosses the line. A clearly visible starting line must be provided. An electric timer or at least two watches shall be used, with the time indicated by the electrictimer or the average time of the watches used by official timers to be the official time.

b) The pole bending pattern is to be run around six poles. Each pole is to be 21 feet (6.4meters) apart, and the first pole is to be 21 feet (6.4 meters) from the starting line. Poles shall be set on top of the ground, six feet (1.8 meters) in height, with no base more than 35 cm in diameter

c) A horse may start either to the right or to the left of the first pole and then run the remainder of the pattern accordingly.

d) Knocking over a pole shall carry a five second penalty. Failure to follow the course shall cause disqualification. A contestant may touch a pole with his or her hand in pole bending.

e) A five second penalty will be assessed if the hat or helmet is not on the exhibitor's person for the entire time the exhibitor is in the arena in pole bending.

f) In the event of a tie, the horse declared the winner in the runoff must re-run the Pattern within two seconds of its original time or the runoff must be held again. Penalty time will not apply in the two-second rule, but will apply to the final runoff time.

g) The judge, at his/her discretion, may disqualify a contestant for excessive use of a bat, crop, whip or rope in front of the cinch.

 

Speed

Conduct:

Each horse individually performs a race of 400 meters at full speed. Individual start, electronic timing or min. two stop watches. A veterinary check is compulsory for all horses before the begin of the event. At the finish line, a second vet control of the horse will take place.

Results:

The time of the 400 meter race will decide the ranking unless a horse does not fulfil the veterinarian requirements. The veterinary has the right to exclude any horse from the competition.

 

Övriga grenar - Other Disciplines

Damsadel – Ladies Sidesaddle

Appointments.

1. Bridle: As accepted in Dressage or Western Riding. Appropriate bridle of style depicted by a period costume is also acceptable.

2. Martingales or tie downs are prohibited.

3. Saddle: Appropriate side saddle, either English or Western style.

4. Attire: English (hunt, show hack, or saddle seat). A short (long-sleeved if western), and skirt, divided skirt or apron, hat, and boots are required. Period attire is also acceptable and encouraged to be researched as to the authenticity of the entire costume. Hat and boots required. Protective headgear may be worn without penalty.

5. Spur, whip or crop optional, at the exhibitor's discretion.

Qualifying Gaits.

The side saddle horse should give the distinct impression that it is a comfortable mount to ride. A good ground-covering walk, a comfortable trot or jog-trot, and easy flowing canter or lope is desirable. Transitions from one gait to another should be smooth and effortless. Riders may sit or post to the trot.

Level N - To be shown both directions of the ring at the walk, trot or jog-trot, canter or lope. Horses should back readily if requested by the judge and stand quietly.. To be judged 85 % on manners, performance, suitability, quality and conformation; 15 % on appropriate side saddle attire. Manners and suitability of purpose shall be emphasized. (Suitability refers to the horse being suitable as a side saddle mount.)

 

Native Costume

Appointments:

1. Bridle may consist of bit, hackamore or other suitable headstall. Safety is of the utmost importance in tack and attire. Decorations in keeping with colourful desert regalia shall be added to equipment. Western or original English saddle.

2. No martingales or tie downs permitted.

3. Attire shall consist of native (Bedouin) type costume including flowing cape or coat, pantaloons, head dress, scarf or sash. No object may be carried in either or both hands other than reins, a portion of an aba, and/or a riding crop or whip. A conservatively coloured hunting cap, or derby is mandatory. Protective headgear may be worn without penalty.

4. Spurs, whip or crop optional, at the exhibitors discretion.

Qualifying Gaits (Level N/A):

It is imperative that the horse give the distinct appearance of being a pleasure to ride and display a pleasurable attitude. To this end, all gaits must be performed with willingness and obvious ease, cadence, balance and smoothness. Extreme or reckless speed to be penalized. Horses shall stand quietly and back readily. To be judged 75% on performance and manners; 25% on appointments

1.Walk, a four-beat gait: Brisk, true and flat-footed with good reach.

2. Normal trot, a two-beat gait: To be performed at medium speed with moderate collection. the

normal trot must be mannerly, cadenced, balanced and free-moving. Posting is required.

3. Canter, a three-beat gait: Smooth, unhurried, with moderate collection, correct and straight on both

leads.

 

Utställning - Liberty/Halter/Type & Conformation

På NASC finns utställningsklasserna 901, 902 och 903 vilket innebär en uppdelning efter kön; hingstar, valacker och ston.